Educatie

Tentoonstelling

Lancering van de tentoonstelling op 9 september 2010 te Ellezelles.

Een rondreizende tentoonstelling voor het grote publiek die volledig gratis te bezoeken is.

De tentoonstelling toont op een eenvoudige en efficiënte manier wat een bodem is, welke functies hij vervult, de bedreigingen waaraan hij wordt blootgesteld en welke beschermingsmaatregelen er bestaan. De tentoonstelling is aangevuld met interactieve activiteiten die het grote publiek beter toelaten de bodem en zijn rol die hij in ons dagelijks leven speelt, te ontdekken.

Gratis rondreizende tentoonselling Gratis rondreizende tentoonselling Gratis rondreizende tentoonselling

Enkele activiteiten:

 • Een interactive quizz aan de hand van een touch screen
 • Textuurdoos om het verschil tussen meerdere bodemtexturen te voelen
 • Zoeken naar het verband tussen de bodem en planten
 • Ontdekken van de bodemstructuur

Vanaf september 2011 reizen zowel een Nederlandstalige als een Franstalige tentoonstelling rond die volledig gratis te bezoeken zijn.

Waar bevindt de Nederlandstalige tentoonstelling zich?

29 april - 6 mei Heilige Kindsheid Wezestraat 2, B-8850 Ardooie
mei - juni 2013 't Vloot Demerstraat 60, B-3560 Linkhout
juli - augustus 2013 Natuur.huis De Rammelaars Welderstraat, B-3945 Ham
oktober - november 2013 Bosmuseum Jan van Ruusbroec Duboislaan 1b, B-1560 Hoeilaart

Voor in de klas

Didactisch materiaal ter bescherming van de bodem (pdf - 1,44 MB)

Werkpakketten

Om de 15-16 jarigen op een zo leuk mogelijke manier te sensibiliseren rond bodembescherming, proberen de werkpakketten op een ludieke manier alles te vertellen over de bodem, zijn functies en de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld. De verschillende leesniveaus, de illustraties en de activiteiten die erin voorkomen, maken deze documenten aangenaam om te ontdekken in de klas.

Werkpakketten: de bodem, bodemerosie en het verlies aan organisch materiaal

Er zijn 3 werkpakketten beschikbaar:

 • De bodem
  Wat is de bodem? Hoe wordt een bodem gevormd? Welke functies vervult een bodem? Aan welke bedreigingen wordt de bodem blootgesteld?
  Download werkpakket (pdf - 33,2 MB)
 • Bodemerosie
  Wat is erosie? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van erosie? Hoe kan erosie bestreden worden?
  Download werkpakket (pdf - 38,4 MB)
 • Het verlies aan organisch materiaal
  Wat is organisch materiaal? Waarvoor dient organisch materiaal? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van verlies aan organisch bodemmateriaal? Hoe kan verlies van organisch bodemmateriaal vermeden worden?
  Download werkpakket (pdf - 36,3 MB)
 • Illustraties
  Extra illustraties in PowerPoint om de werkpakketten te begeleiden.
  Download werkpakket (pdf - 22,8 MB)

Evaluatieformulier
Omdat we met het partnerschap streven naar een optimale service en kwaliteit ten dienste van de scholen, maakten we een evaluatieformulier op ten einde uw mening te kennen omtrent de werkpakketten, met als doel hierop in de toekomst te kunnen inspelen. Dank om wat tijd vrij te maken voor het invullen van deze vragenlijst.

Didactische koffer

De werkkoffer bevat verschillende types materiaal waarmee in de klas en vanaf 12 jaar twaalf experimenten rond de bodem kunnen worden uitgevoerd, om op die manier de functies van de bodem en de bedreigingen waaraan de bodem wordt onderworpen, kunnen worden ontdekt. De koffer bevat ook fiches die de leerlingen begeleiden tijdens de uitvoering van de experimenten. Ze kunnen dienen als aanvulling bij de werkpakketten maar kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden.

Didactische koffer Didactische koffer Didactische koffer

Download fiches (pdf - 1,96 MB).

Een aantal experimenten:

 • De bodem is een bron van organisch materiaal en minerale elementen
 • De bodem draagt bij tot onze voedselproductie
 • Regenwormen maken en mengen het organisch bodemmateriaal

Powerpoint presentaties om tijdens de les te gebruiken

Eenvoudige en geïllustreerde presentaties om te gebruiken in de klas, over de bodem, zijn functies en de bedreigingen waaraan hij wordt blootgesteld.

Vorming voor leerkrachten

Er worden vormingen georganiseerd voor leerkrachten om de bodem te ontdekken op het terrein en om de experimenten uit de koffers uit te voeren.

Vorming leerkrachten Vorming leerkrachten Vorming leerkrachten